Midtjysk Energirådgivning ApS • Martin Hartvig • tlf. 29 70 14 42 • kontakt@mjenergi.dk

Midtjysk Energirådgivning ApS tilbyder alle typer virksomheder følgende:

 • Formidling af Energitilskud til udførelse af energispareprojekter
 • Energitjek/screening for afdækning af mulige energi- og vandbesparelser
 • Rådgivning i forbindelse med udskiftning/optimering af energianlæg herunder bl.a.:
 • Bygningens klimaskærm

 • Varmeinstallationer (fjernvarme, olie- og gaskedler)

 • Vandinstallationer (varmt og koldt vand)

 • Belysnings-, ventilations- og køleanlæg

 • Procesudstyr

 • Trykluft

 • Pumper

 • Afkøling på fjernvarmeanlæg

 • Medvirken i projektering af byggeopgaver for at sikre, at projekter udføres så energioptimalt som muligt for minimering af fremtidige driftsomkostninger

 • Deltagelse i byggemøder og tilsyn med byggeprojekter i udførelsesfasen

 • Deltagelse i afleveringsforretning – fejl og mangelgennemgang

 • Deltagelse i forbindelse med 1. og 5. års garantieftersyn

 • Indhentning og vurdering af tilbud på energibesparelsesprojekter

 • Projektstyring i forbindelse med gennemførelse/implementering af energibesparelser

 • At være sparringspartner i forhold til virksomhedens energiforhold.

 

 

 

Midtjysk Energirådgivning ApS • Martin Hartvig • tlf. 29 70 14 42 • kontakt@mjenergi.dk

MIDTJYSK ENERGIRÅDGIVNING APS

- FORDI DU TÆNKER PÅ FREMTIDEN