Midtjysk Energirådgivning ApS • Martin Hartvig • tlf. 29 70 14 42 • kontakt@mjenergi.dk

Vi har alle et fælles ansvar for, at bidrage til den nationale og globale målsætning om at reducere udledningen af bl.a. drivhusgasser. At spare på energien er en hel central del af denne opgave. At energibesparelser så samtidigt også er en god forretning, og ofte giver en væsentlig bedre drift og komfort, er kun ekstra godt. Visionen er, at alle skal have en win-win oplevelse ud af at bidrage til et bedre klima.  

Energibesparelser og klima har en hel central plads på den politiske dagsorden både nationalt og globalt. Det er temaer der har og skal have meget høj fokus nu og i fremtiden – vi har alle et fælles ansvar for en bæredygtig fremtid og det haster med konkrete handlinger. Opgaven er ikke mindre aktuel med de igangværende og stærkt tiltagende klimaforandringer – kig blot ud af vinduet eller luk op for medierne. Desværre er der ofte megen snak og fine tykke rapporter men alt for lidt handling.

Jeg føler, at mange virksomheder, offentlige og private meget gerne vil tage ansvar og gøre noget konkret ved deres energiforbrug men ikke altid lige helt ved, hvad de kan gøre. Her vil jeg meget gerne tilbyde min erfaring og viden til, at være en seriøs og uvildig partner, der på en let måde anskueliggør, hvilke tiltag der med fordel kan gennemføres og efterfølgende hjælpe med at få det realiseret. 

Mvh. 

Martin Hartvig

 

Midtjysk Energirådgivning ApS • Martin Hartvig • tlf. 29 70 14 42 • kontakt@mjenergi.dk

MIDTJYSK ENERGIRÅDGIVNING APS

- FORDI DU TÆNKER PÅ FREMTIDEN