Midtjysk Energirådgivning ApS • Martin Hartvig • tlf. 29 70 14 42 • kontakt@mjenergi.dk

Hvad kan der så typisk spares?

Det er naturligvis altid svært at sige – det afhænger bl.a. af, hvor gammel boligen er og hvad den indeholder samt adfærden. En typisk familie bruger mellem 25 og 35.000,- kr. om året til el, vand og varme. Erfaringen er, at der umiddelbart let kan opnås en besparelse på 5 - 10%.

Men har man f.eks et ældre varmeanlæg med et gammelt olie- eller gasfyr (mere en 8 - 10 år) og ældre termostater kan besparelsen bare på varmeforbruget let blive 20 - 25% ved at få anlægget optimeret.  

 

Hvad koster det?

Et Energitjek indeholder som udgangspunkt følgende:

  • Besøg af ca. 1½ - 2 timers varighed, hvor vi omhyggeligt gennemgår boligen for mulige energi- og vandbesparelser ud fra jeres ønsker til bl.a. tilbagebetalingstid
  • Efterfølgende kortfattet rapport indeholdende bl.a.:
    • konkrete forslag til tiltag, der reducerer energi- og vandforbrug
    • hvad der kan spares i energi, vand og CO2 ved at gennemføre forslagene
    • hvad der kan spares i kroner/øre og hvad der skønsmæssigt skal investeres samt hvad den forventlige tilbagebetalingstid er
  • Generelle råd og anbefalinger til, hvad der kan gøres for at holde energiforbruget nede i fremtiden

Et Energitjek koster som udgangspunkt 3.500,- kr. + kørsel (5,- kr./km) inkl. moms.

 

Andre opgaver løses på timeløn eller på fast tilbud, afhængigt af ønsker og opgavens omfang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midtjysk Energirådgivning ApS • Martin Hartvig • tlf. 29 70 14 42 • kontakt@mjenergi.dk

MIDTJYSK ENERGIRÅDGIVNING APS

- FORDI DU TÆNKER PÅ FREMTIDEN