Midtjysk Energirådgivning ApS • Martin Hartvig • tlf. 29 70 14 42 • kontakt@mjenergi.dk

Tæthedstest af boligen (Blowerdoor)

Utætheder i boligen påvirker indeklimaet. Der kan opstå træk og ubehag. Dette kan føre til ukontrollerede forhold, som medfører unødige store varmetab (op til 1/3 af det samlede varmeforbrug). En afkøling af indvendige overflader medfører fugt. Fugt giver ofte anledning til mug- og skimmelangreb, som under uheldige omstændigheder kan give allergi samt råd og svamp i konstruktioner.

Det er ikke kun ved nybyggeri, det er en stor fordel at få udført en tæthedstest. Også på ældre huse kan denne test anbefales, da den giver et godt billede af energitilstanden på huset.

Det er vigtigt, at boligen ventileres tilstrækkeligt med ren udeluft for at fjerne de luftforureninger, som sker fra personer, inventar m.m.. Kravet til boliger er et luftskifte på 0,5 gange i timen. Det optimale er, at udeluft tilføres via eksempelvis et ventilationsanlæg, friskluftsventiler eller manuelt ved at lufte ud 2 – 3 gange dagligt i ca. 5 minutter. Herved sikres det, at luftskiftet kontrolleres og kan justeres efter behov.

I nedenstående skema ses, hvor meget energi utætheder koster pr. 100 m2 hus pr. år.

Tæthed

Luftskifte pr. time

Liter olie pr. år

M3 gas pr. år

kWh pr. år

Meget utæt

2

1.500

1.365

15.000

Utæt

1

765

695

7.650

Normal

0,7

540

490

5.400

Tæt (lavenergi)

Max. 0,4

100 - 300

90 - 270

1.000 – 3.000

Kilde Rockwool – ”Den lille lune”

En tæthedstest incl. rapport og termografiske billeder koster ca. 5.000,- kr. inkl. moms. 

 

Termografering af boligen

Termografi foretages ved hjælp af et infrarød kamera, som kan måle og registrere varmestråling. Ved hjælp af de termografiske billeder er det muligt konkret at påvise de steder, hvor varmetabet er, hvad enten det skyldes dårlig konstruktion (kuldebroer), mangelfuld isolering, dårligt isolerede rørføringer m.m..

En termografering incl. rapport koster ca. 4.500,- kr. inkl. moms. 

 

 

Midtjysk Energirådgivning ApS • Martin Hartvig • tlf. 29 70 14 42 • kontakt@mjenergi.dk

MIDTJYSK ENERGIRÅDGIVNING APS

- FORDI DU TÆNKER PÅ FREMTIDEN